Filter Partner Oy

 • Filter Partner Oy är grundad i Salo år 2006. Vi är specialiserade i tillverkning, försäljning och marknadsföring av IV- och processfilter.
 • Vårt företags starka kunskap är baserad sånär som på 20 års erfarenhet. På grund av detta kan vi hitta de bästa alternativen för luftventilation och filtrering.
 • Specialfilter som är tillverkade i Europa (Hepa osv.) hör till vårt sortiment vid sidan av vår egen tillverkning.

Tack vare vår starka yrkeskunskap kan vi hitta rätta lösningar för luftventilation när föroreningar (t.ex. partiklar, lukter eller gas) skall avlägsnas från luften.

 

Egen tillverkning

 

Vår egen tillverkning i Salo tillverkar t.ex. påsfilter, panelfilter och filter för bostadsventilation med hög kvalitet. Vår tillverkning är flexibel vilket möjliggör också specialtillverkning av filter i olika storlekar med snabb leveranstid.

Referenser

Vi har flera samarbetspartners

 • Sjukhus
 • Medicinindustri
 • Pappers- och cellulosa industri
 • Metallindustri
 • Köpcentrum
 • Statssektorn
 • Service affärer
 • Disponenter