Energibesparing med hjälp av filter

 

Ventilation orsakar fastigheten relativt höga energikostnader.

  • En tredje del av fastighetens energikostnader orsakas av ventilation och ungefär 30% av detta är p.g.a. filtrets tryckbortfall
  • Filtrets tryckbortfall påverkas av filtreringsytan, effektiviteten, materialet, osv.
  • 1 Pa tryckbortfall motsvarar ungefär 1€ / år.  T.ex. 50Pa mindre tryckbortfall sparar 50€ / år / filter.
  • Filter Partner Oy har en lösning för detta, p.g.a. Eficell, RPV panelfilters samt nanowawe påsfilters låga tryckbortfall sparar man anmärkningsvärt mycket pengar i energikostnader utan att påverka effektiviteten.
  • Magnum och Eficell filtren har en stor filtreringsyta, lågt tryckbortfall och mekanisk uthållighet. De tål hög fuktighet och ger en lång förbrukningslivslängd.

Magnum och Eficell panelfiltren är planerade för extrema förhållanden och de erbjuder utmärkt mekanisk hållbarhet och fuktbeständighet samt ett långt serviceintervall.
Med de här filtren, som har marknadens lägsta tryckbortfall, uppnås inbesparingar i energikostnaderna!